Personalistika

V oblasti lidských zdrojů nabízím tyto služby:

  • pomoc se sestavením životopisu nebo motivačního dopisu (i v AJ)
  • koordinace výběru nových zaměstnanců
  • tvorba inzerce pracovních pozic a její umístění
  • posuzování životopisů kandidátů
  • preselekce vhodných kandidátů
  • telefonické a videokonfereční pohovory (Skype, Hangout)

Od roku 2013 spolupracuji s jedním americkým internetovým start-upem. Mám na starost fungování pražské pobočky a péči o její zaměstnance, nabírání a výběr kandidátů na pohovory.

Mám zkušenosti s aplikacemi jako:

  • Slack, Skype nebo Zoom pro tele- a videokomunikaci
  • G Suite (Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep, Hangouts nebo Sites)
  • SurveyMonkey pro tvorbu dotazníků
  • Lever pro správu uchazečů o zaměstnání

Pokud je potřeba, naučím se používat jakýkoliv nový software v krátkém čase.