Životopis a jeho obsah a formát

Pokud se ucházíte o zaměstnání, určitě přemýšlíte o tom, jak by měl vypadat váš životopis a co by všechno měl obsahovat. Životopis, známý také jako curriculum vitae (CV), je dokument obsahující přehled vzdělání a relevantních pracovních zkušeností, který je často prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potenciálním zaměstnavatelem. Přečtěte si základní strukturu a tipy na tvorbu reprezentativního životopisu.

Obsah životopisu

Kontaktní údaje

 • jméno, příjmení, titul – nepoužívejte iniciály ani oslovení,
 • adresa – uveďte vaši aktuální adresu (trvalého či přechodného bydliště),
 • telefon – uveďte telefonní číslo, na kterém jste k zastižení,
 • e-mailová adresa – důležitý údaj, který mnoho napoví o vašich základech počítačových a internetových znalostíů); pokud e-mailovou adresu ještě nemáte, určitě si ji co nejdříve založte; nikdy nepoužívejte pracovní e-mail současného zaměstnavatele,
 • fotografie – není nutnost, ale určitě velká výhoda.

Vzdělání

 • údaje o vzdělání uvádějte vždy od nejnovějších k nejstarším,
 • uvádějte od kdy do kdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.), pokud aktuálně studujete, uveďte současné studium,
 • základní školu neuvádějte.

Pracovní zkušenosti

 • údaje o kariéře uvádějte opět vždy od nejnovějších k nejstarším,
 • uvádějte od kdy do kdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo a název pozice,
 • název pozice bývá obvykle dost všeobecný, proto také stručně uveďte náplň práce – okruh pracovních úkolů, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili apod.,
 • v případě, že jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k té nejstarší,
 • zde se uvádí také evidence na úřadu práce, tzn. i mateřská dovolená; v případě evidence na úřadu práce po dobu kratší než půl roku se nemusí uvádět, ale osobně doporučuji uvádět všechny prodlevy,
 • pokud jste pracovali nějakou dobu v zahraničí, nezapomeňte tuto skutečnost uvést, v dnešní době je velmi ceněna.

Další vzdělávání

 • informace o dalším vzdělávání jsou důkazem zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí, proto nezapomeňte uvést všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých máte doklad o absolvování,
 • údaje uvádějte opět vždy od nejnovějších k nejstarším,
 • uvádějte od kdy do kdy školení trvalo, přesný název školení, název vzdělávací instituce a místo školení.

Jazykové znalosti

 • v dnešní době nezbytnost a velmi ceněná dovednost,
 • uvádějte jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni (pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie),
 • pokud máte nějaké jazykové zkoušky nebo certifikáty, určitě je nezapomeňte uvést, stejně jako krátkodobou pracovní zkušenost ze zahraničí (praxe, letní brigáda apod.).

Schopnosti a dovednosti

Zde uvádějte údaje týkající všech vašich schopností a dovedností jako např.:

 • řidičský průkaz – skupina,
 • znalost psaní na počítači, strojopisu, tiskopisu apod.,
 • počítačové znalosti – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň),
 • ekonomické znalosti – znalost účetnictví či vedení pokladny,
 • organizační schopnosti,
 • komunikační dovednosti, zkušenost s prací s klienty atd.

Zájmy

 • zájmy do svého životopisu zahrnovat nemusíte, ale hodně napovídají o vaší povaze a proto je vhodné je uvést – zaměstnavatel tak má lepší přehled o tom, zda jste spíše introverti nebo extroverti, jak trávíte svůj volný čas, na co se zaměřujete mimo profesionální život atd.,
 • neopomeňte uvést různé sebevzdělávací aktivity či zájmy, zejména pokud podporují váš profesní cíl nebo ukazují vaši inteligenci či rozhled,
 • můžete zde uvést také dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně,
 • neuvádějte nebezpečné zájmy, které by mohly vést k pracovní neschopnosti, jako například bungee jumping nebo parašutismus.

Reference

 • pokud můžete uvést kontakt na osoby, které o vás mohou podat reference, určitě tak učiňte; někteří zaměstnavatelé si reference vyžadují a takto jim usnadníte práci a ušetříte čas.

Formát životopisu

 • životopis vytvořte v textovém dokumetu (např. MS Word), ale finální verzi vyexportujte do formátu PDF, neposílejte životopis ve Wordu ani jako obrázek,
 • vytvořte vizuálně přitažlivý životopis,
 • používejte vždy jen jeden typ písma, nepoužívejte grafické efekty, nepoužívejte zkratky,
 • maximální délka životopisu jsou dvě stránky, pokud je rozsah vašeho životopisu větší, přesuňte údaje do příloh,
 • pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém horním rohu v profesionálním provedení, dejte si na fotografii záležet a vyberte nějakou reprezentativní, nepřikládejte fotografie, které nejsou určeny na doklady a vyhněte se momentkám,
 • zaměřte se na údaje související s prací, o kterou se ucházíte, zdůrazněte především to, v čem byla vaše dosavadní práce přínosem pro zaměstnavatele,
 • nejvíce prostoru dejte poslednímu zaměstnání,
 • v případě, že jste během studia absolvovali studijní pobyt nebo pracovali při studiu, určitě to v životopise uveďte,
 • nic si nevymýšlejte, nelžete a nenadhodnocujte své schopnosti a znalosti, pravda stejně jednou vyjde na povrch,
 • na inzeráty v cizím jazyce odpovídejte vždy v daném jazyce a přikládejte dokumenty v témže překladu; zároveň počítejte s tím, že pokud vás pozvou na pohovor, část pohovoru se pravděpodobně uskuteční v tomto cizím jazyce.

Věřím, že na základě těchto rad si vytvoříte zajímavý životopis. Pokud si nejste stále jisti, jak na to, určitě mě kontaktujteráda vám s vytvořením vašeho životopisu poradím a pomohu, včetně grafického pracování.

Nedílnou součástí životopisu je také motivační dopis, zjistěte jaké náležitosti musí obsahovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top